loading

pexels-photo-205321

Kurzy a školenia za podpory ÚPSVaR

REKVALIFIKAČNÉ KURZY – Celoživotné vzdelávanie
Investícia do vzdelania sa vždy vráti. Ak ste stratili prácu alebo ste dlhodobo bez nej, či chcete zmeniť doterajšiu profesiu a otvoriť si živnosť, ponúkame vám možnosť absolvovať rekvalifikačný kurz. Uchádzačom evidovaným na ÚPSVaR (úrad práce) prepláca náklady na rekvalifikačné kurzy akreditované Ministerstvom školstva SR (Repas) priamo úrad práce. Evidovaní na ÚPSVaR nemusia uhrádzať poplatky vopred. Po skončení kurzu získate osvedčenie o jeho absolvovaní.
Pre tých, ktorí si chcú otvoriť svoj salón, je tu možnosť jednodňovej živnostenskej skúšky na overenie odbornej spôsobilosti. Na základe získania osvedčenia o odbornej spôsobilosti si môžete otvoriť živnosť bez praxe a bez garanta. Po absolvovaní kurzu budete na túto skúšku adekvátne pripravený.
Tým, ktorí u nás absolvujú rekvalifikačný kurz, poskytujeme bezplatné konzultácie.

Tešíme sa na vás.

Team TANILA beauty

© Copyright 2016 by TANILA beauty